Senaste nytt!

Banan stängd
2015-11-16

Måndag den 16 november stänger vi banan för... Läs mer»

Höstgreenfee
2015-10-04

Från och med den 5 oktober har vi... Läs mer»

Boka Kalender Väder Facebook Arkiv

En dag på HaningeStrand Golfklubb är en riktigt bra dag!

Gäst
Medlem
Sponsor
Bana
Restaurang
Pro & Shop
Galleri
Kontakta oss
Adress: Lindersbergsvägen 21, 137 95 Österhaninge,
Reception/Tidsbokning: 08-707 06 60, E-mail: info@haningestrand.se
Share this:
Damernas vårträff

Vi bjuder in till ”MINGELKVÄLL” på klubben.
Torsdagen den 23 april
Öppet hus mellan kl 18.00 – 21.00

Kom ut, umgås och ha en trevlig kväll med alla damer på klubben.
Besök vår MINIMÄSSA med inbjudna gäster och deras erbjudanden.

Ta en bit mat, gå runt och ta del av information om den kommande säsongen.
Kolla in vårens golfkläder i shopen som Richard för kvällen har erbjudanden på.
Lotteri som vanligt med fina priser.
Lätt måltid och kaffe med kaka ingår i anmälningsavgiften.
Ta med din kalender för att boka in säsongens aktiviteter
Anmäl dig genom att sätta in 50 kr på klubbens bg nr 5522-3275
Skriv Vårträffen och ditt namn som meddelande på inbetalningen.
Vi ses den 23dje april – Damkommittén

×
Pro & Shop, kontaktformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

×
Lokala regler

sgdf1

Myrstackar
Myrstackar är mark under arbete, MUA. Regel 25-1b är tillämplig.

Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete.
Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet – se Regel 25-2 andra stycket – är mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig.

Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas under Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen ska lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har dethindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts. Lättnad enligt denna lokala regel ges också om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt: Bollen ska lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.

Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel – Förlust av hålet;     Slagspel – Två slag

Boll träffar ledningstråd
Om bollen träffar en ledningstråd (ej stolpe eller stag), skall slaget annulleras och spelas om utan plikt (se Regel 20-5). Om bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med annan boll.

Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel – Förlust av hålet;       Slagspel – Två slag

Omarkerade diken
Samtliga omarkerade diken är sidovattenhinder.

Avståndsmätare tillåten (GPS)
Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om en spelare under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, oavsett om någon sådan tilläggsfunktion använts eller ej.

Plikt för brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation.

Lokala bestämmelser

1. Banpersonal
Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde.

2. Bunkerkrattor
Bunkerkrattor ska alltid ligga i spelriktningen i bunkern.

3. Bagvagnar
Bagvagnar får ej dras över tee, green eller mellan green och greenbunker. Ej heller mellan greener och dammar.

4. Företrädesrätt
Under högfrekvent tid äger tre- och fyrbollar samma rätt till banan som tvåbollar.
Snabbare partier äger dock alltid företräde framför långsammare partier.

5. Belagda vägar
Alla vägar inom området är ”tillverkade föremål”. Regel 24 är tillämplig.

6. Bryta in på hål
Starta från hål 10 får enbart ske efter kontakt med receptionen.

7. Beträd ej banan vid frost
När frost råder får banan ej beträdas.

8. Utrustning
Varje spelare skall medföra den utrustning som behövs för spelet.
ANM. Två eller flera spelare får således inte spela med gemensam utrustning (bag och klubbor).

Fredrik Lennmalm
Klubbchef
2014-03-16

×
Scorekort

×
Kontakt

HaningeStrand Golfklubb
POSTADRESS: Box 556, 136 25 Haninge | BESÖKSADRESS: Lindersbergsvägen 21, 137 95
ÖSTERHANINGE | E-POST: info@haningestrand.se

Bankgiro: 5522 – 3275 (Betalningar till GK AB)
Bankgiro: 5073-2528 (Betalningar till GK)
 OBS! Vi har avslutat plusgirokontot

Receptionen/Tidsbokning: 08-707 06 60

Klubbchef: Fredrik Lennmalm 08-707 06 60
, E-post: fredrik.lennmalm@haningestrand.se

Pro: Rikard Näslund 070-858 40 58
, E-post: rikard.naslund@pgasweden.com


Rosie Söderlund 070-968 57 56
, E-post: rosie_golf@hotmail.com

Krögare: Micke Stregart 070-329 18 40, E-post: micke@stregart.com

×
Kalender

[xCalendar]

×
HaningeStrand Golfklubb

Postadress: Box 556, 136 25 Haninge
Besöksadress: Lindersbergsvägen 21, 137 95 ÖSTERHANINGE

E-post: info@haningestrand.se

Bankgiro: 5522 – 3275 (Betalningar till GK AB)
Bankgiro: 5073-2528 (Betalningar till GK)
OBS! Vi har avslutat plusgirokontot

Receptionen/Tidsbokning: 08-707 06 60

Klubbchef: Fredrik Lennmalm 08-707 06 60
,
E-post: fredrik.lennmalm@haningestrand.se

Kanslichef: Claes Bergerbrant 08-707 06 60
E-post: classe.b@haningestrand.se 

Banchef: Daniel Johansson 073-444 21 44
E-post: daniel.johansson@haningestrand.se

Pro: Rikard Näslund 070-858 40 58
,
E-post: rikard.naslund@pgasweden.com

Pro: Fredrik Wallentin 070-937 23 00
E-post: fred_wallentin@hotmail.com

E-post: rosie_golf@hotmail.com

Restaurangchef: Anders Dahl 070-682 20 09
E-post: 
anders.dahl@haningestrand.se
×
Menu Title