Boka tid

Vid frost är spel på greenerna förbjudet!

Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din starttid förlorad, d v s starttiderna skjuts alltså inte fram! Receptionen hjälper dig att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt.

Greenkeepern avgör alltid om frost råder eller ej! Om du vill vara säker på att komma ut de dagar det är risk för frost, boka inte starttid före 10:00.

Boka golftid på Min Golf

Min Golf Bokning


Bokningsregler

HaningeStrand GK har som målsättning att bereda alla medlemmar samma möjlighet till tidsbokning och gruppbokningar. För att både få en rättvis fördelning av tider, men ändå ge möjlighet att boka tid för dig själv eller ditt sällskap har vi följande regler.

Enskild tidsbokning

Varje fulltidsmedlem har rätt att ha en (1) helgtid och två (2) vardagstider bokade samtidigt. Du kan boka in dina tider hur lång tid du vill i förväg. Ny helg- respektive vardagstid kan bokas först när den tidigare bokade tiden har förbrukats. På våra mest attraktiva tider, lördag, söndag och helgdagar mellan kl. 08.00 – 13.00, gäller att samtliga spelares Golf-ID i bollen måste anges vid bokning. Det gäller både via Min Golf och via telefon. Övriga tider kan medlem boka upp till två (2) bollar, dvs åtta (8) spelare, utan krav att ange samtliga Golf-ID.

Sammanslagning av bollar
Vid dagar med högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar. Din starttid kan flyttas fram med max 10 minuter. Detta görs för att skapa tillgänglighet på banan och skapa ett bra flyt på banan.

Gruppbokning

För att ge dig som medlem möjlighet att boka in en större grupp, dvs nio (9) personer eller fler, med sammanhängande starttid, kan detta göras hur lång tid du vill i förväg. En gruppbokningsavgift utgår då med 50 kr/person, som betalas på plats vid starttillfället. Ingår greenfeegäst i sällskapet utgår gällande greenfeeavgift minskat med medlemsrabatt. Observera att gruppbokning, enligt ovan, ej får ske lördag, söndag, och helgdagar mellan kl. 08.00 – 13.00

Greenfeegäster och greenfeeutbyten

Ovanstående gäller också för våra greenfeegäster inkluderat de gäster som använder greenfeeutbytet.

Avbokningsregler

Sen avbokning

Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns det fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden och hinna ta sig ut till klubben. En spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 300 kr. Byte av spelare kan dock ske ända fram till 15 minuter innan bokad starttid.

No show 

En spelare som uteblir och inte avbokat sin starttid ådrar sig en ”No Show” vilket resulterar i följande:

  • Vid första förseelsen utdelas en skriftlig varning.
  • Vid andra förseelsen debiteras en ”no show”-avgift på 300 kr samt spelaren mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett.