Golfträning för juniorer

Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

Denna träning är till för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi tränar alla slag som finns i golfen. Du behöver inte vara medlem i klubben men du måste ha egen utrustning. Vi avslutar varje termin med en avslutningstävling.

Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund.

Varmt välkomna till en ny säsong!

Ledamöter i Juniorkommittén 2020
Peter Arvidsson, ordförande, peter.arvidsson1970@gmail.com
Stefan Jonsson,  stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, peter.jonsson@cygate.se 
Karl Rydahl, karl.rydahl@gmail.com

Aktuell info 2020

Vi har vår första samling – träning och föräldramöte – (Datum kommer senare i vår). Vi träffas kl. 16:00 vid rangen.

  • Årets träningstider för juniorer är – (datum kommer senare i vår), med uppehåll över sommaren och sedan startar vi igen söndagar – (datum kommer senare i vår)
  • Vårläger – (datum kommer senare i vår)
  • Sommarläger HaningeStrand för Juniorer – (datum kommer senare i vår)
  • Göteborg Golf Cup – (datum kommer senare i vår)

Vad kostar juniorträningen?

Juniorträningen är gratis från och med säsongen 2020!

 

Träningstider 2019*:

(* tider för 2020 kommer senare i vår)

Mini:
Söndagar 16:00 – samling vid övningsfältet (förutom första träningen 5 maj)

Rookie (samling vid rangen):
Tisdagar 18:00-19:00
Torsdagar 18:00-19:00

Future:
Tisdagar 19:00-20:00
Torsdagar 19:00-20:00

Extra träning på banan för Rookie och Future:
Söndagar 17:00

Läs om våra klasser längre ned

Anmälan och kontakt

Anmälan via:

Juniorkommitténs ordförande – Peter Arvidsson
E-post: peter.arvidsson1970@gmail.com
Headpro HaningeStrand Golfklubb – Rikard Näslund
E-post: rikard.naslund@pgasweden.com

Våra klasser

Mini

Villkor
Att man har en mognadsnivå som gör att man kan vistas i en golfmiljö utan att utsätta sig själv eller andra för risker. (Ingen ålder satt beroende på individen, men 6-9 år är en bra riktlinje)

Syfte
Gruppen är till för spelare som genom lek lär sig golfens grunder och målet är att det ska leda fram till en social och spelmognad för – Grönt kort utbildning -. Målet att komma ut på banan och spela golf på riktigt så fort som möjligt och att ha roligt tillsammans !

Förmåner
Gruppträning leds normalt av klubbens Pro, men även hjälp av assisterande föräldrar kan behövas.

Rookie

Villkor
Gruppen är till för spelare som från HCP 54 och nedåt och vill enbart vill träna och spela golf för att det är kul. Ålder är inte satt, men från 9 år och uppåt

Syfte
Att möjliggöra en personlig utveckling som gör att man kommer ner på en spelnivå som känns trivsam för junioren. Komma ut på banan och givetvis grönkort och för att kunna vara med på lagtävlingar och mindre tävlingar.

Förmåner
Träning för pro eller annan utsedd en till två gånger i veckan.

Future

Villkor
För spelare med lägre HCP och viss spelerfarenhet. Spelare i denna grupp bör tävla på någon nivå. (Rookie, Distrikt, Regional eller högre)

Syfte
Gruppen är till för spelare som vill ha möjlighet att träna mer än en gång i veckan och även kunna träna under icke säsong.

Förmåner
Träning för pro två gånger i veckan. Deltagande i aktiviteter som anordnas av föräldrarepresentant med stöd av kommittén. Sker en uppföljning på gruppnivå.