Golfträning för juniorer

Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

Denna träning är till för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi tränar alla slag som finns i golfen. Du behöver inte vara medlem i klubben men du måste ha egen utrustning. Vi avslutar varje termin med en avslutningstävling.

Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens pros Rikard Näslund och Rosie Söderlund.

Varmt välkomna till en ny säsong!

Ledamöter i Juniorkommittén 2017
Stefan Jonsson, ordförande,  0725 760 990, stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, 0767 626 223, peter.jonsson@cygate.se
Peter Oredsson och Christer Hammargren

Aktuellt

Första samlingen har vi den söndagen 7 maj 2017. Då har vi gruppindelning, träning och föräldramöte. Vi träffas kl. 13.00 vid rangen.

Vad kostar juniorträningen?

Knatte 900 kr
Bredd 1 300 kr
Utveckling 1.500 kr

Preliminära Träningstider:
Söndag 13:00-14:00 Knattar (Rosie)
Söndag 13:00-14:00 Bredd ( Rikard)
Söndag 14:00-15:00 Utveckling (Rikard)
Söndag 14:00-15:00 Reserv (Bredd alternativt Knatte Rosie)
Tisdag 18:30-19:30 Bredd (Rosie)
Onsdag 18:30-19:30 Utveckling (Rikard)
Torsdag 18:00-20:00 Bredd/Utveckling (Träning på banan med ledare från Juniorkommittén).

Läs om våra klasser längre ned

Anmälan och kontakt

Anmälan via:

Juniorkommitténs ordförande Stefan Jonsson, 0725 760 990,
e-post stefan.jonsson@toshibagcs.com
Headpro HaningeStrand Golfklubb, Rikard Näslund 070-858 40 58,
e-post: rikard.naslund@pgasweden.com

Våra klasser

Knatte

Villkor
Att man har en mognadsnivå som gör att man kan vistas i en golfmiljö utan att utsätta sig själv eller andra för risker. (Ingen ålder satt beroende på individen, men 6-9 år är en bra riktlinje)

Syfte
Gruppen är till för spelare som genom lek lär sig golfens grunder och målet är att det ska leda fram till en social och spelmognad för – Grönt kort utbildning -. Målet att komma ut på banan och spela golf på riktigt så fort som möjligt och att ha roligt tillsammans !

Förmåner
Gruppträning leds normalt av klubbens Pro men även hjälp av assisterande föräldrar kan behövas.

Bredd

Villkor
Gruppen är till för spelare som från 54 HCP och nedåt och vill enbart vill träna och spela golf för att det är kul. Ålder inget satt men från 9 år och uppåt

Syfte
Att möjliggöra en personlig utveckling som gör att man kommer ner på en spelnivå som känns trivsam för junioren. Komma ut på banan och givetvis grönkort och för att kunna vara med på lagtävlingar och mindre tävlingar.

Förmåner
Träning för pro eller annan utsedd en till två gånger i veckan.

Utveckling

Villkor
För spelare med lägre HCP viss spelerfarenhet. Spelare i denna grupp bör tävla på någon nivå. (Rookie, Distrikt, Regional eller högre)

Syfte
Gruppen är till för spelare som vill ha möjlighet att träna mer än en gång i veckan och även kunna träna under icke säsong.

Förmåner
Träning för pro två gånger i veckan. Deltagande i aktiviteter som anordnas av föräldrarepresentant med stöd av kommittén. Sker en uppföljning på gruppnivå.