Golfträning för juniorer

Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

Denna träning är till för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi tränar alla slag som finns i golfen. Du behöver inte vara medlem i klubben men du måste ha egen utrustning. Vi avslutar varje termin med en avslutningstävling.

Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund.
Läs om våra klasser längre ned på denna sida.

Varmt välkomna till en ny säsong!

Ledamöter i Juniorkommittén 2020
Peter Arvidsson, ordförande, peter.arvidsson1970@gmail.com
Stefan Jonsson,  stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, peter.jonsson@cygate.se 
Karl Rydahl, karl.rydahl@gmail.com

Vad kostar juniorträningen?

Juniorträningen är gratis från och med säsongen 2020!

Aktuell info

PROGRAM HÖSTEN 2020

Under hösten gör vi om lite tider och träningstillfällen då mörkret blir en faktor att ta hänsyn till.
För att Rookie och Future grupperna ska få lika mycket träning så lägger vi träningen på 1 kväll var.

 • Mini-gruppen tränar på tisdagar kl 17-18.
 • Rookie tränar på tisdagar 18-20 (senare under hösten kommer vi att sluta tidigare beroende på ljuset). 
 • Future tränar på torsdagar 18-20 (senare under hösten kommer vi att sluta tidigare beroende på ljuset). 

Träningen pågår under veckorna 34, 35, 36, 37, 38 och 39

Anmälan och kontakt

Anmälan via:

Juniorkommitténs ordförande – Peter Arvidsson
E-post: peter.arvidsson1970@gmail.com
Headpro HaningeStrand Golfklubb – Rikard Näslund
E-post: rikard.naslund@pgasweden.golf

Träningstider hösten 2020

Mini gruppen (6-9 år) tränar på tisdagar kl. 17-18:

 • 18 augusti
 • 25 augusti
 • 1 september
 • 8 september
 • 15 september
 • 22 september

Rookie tränar på tisdagar kl. 18-20:

 • 18 augusti
 • 25 augusti
 • 1 september
 • 8 september
 • 15 september
 • 22 september

Future tränar på torsdagar kl. 18-20:

 • 20 augusti
 • 27 augusti
 • 3 september
 • 10 september
 • 17 september
 • 24 september

Rookie och Future har egen spelträning:
Söndagar 17:00

Våra klasser

Mini

Villkor
Att man har en mognadsnivå som gör att man kan vistas i en golfmiljö utan att utsätta sig själv eller andra för risker. (Ingen ålder satt beroende på individen, men 6-9 år är en bra riktlinje)

Syfte
Gruppen är till för spelare som genom lek lär sig golfens grunder och målet är att det ska leda fram till en social och spelmognad för – Grönt kort utbildning -. Målet att komma ut på banan och spela golf på riktigt så fort som möjligt och att ha roligt tillsammans !

Förmåner
Gruppträning leds normalt av klubbens Pro, men även hjälp av assisterande föräldrar kan behövas.

Rookie

Villkor
Gruppen är till för spelare som från HCP 54 och nedåt och vill enbart vill träna och spela golf för att det är kul. Ålder är inte satt, men från 9 år och uppåt

Syfte
Att möjliggöra en personlig utveckling som gör att man kommer ner på en spelnivå som känns trivsam för junioren. Komma ut på banan och givetvis grönkort och för att kunna vara med på lagtävlingar och mindre tävlingar.

Förmåner
Träning för pro eller annan utsedd en till två gånger i veckan.

Future

Villkor
För spelare med lägre HCP och viss spelerfarenhet. Spelare i denna grupp bör tävla på någon nivå. (Rookie, Distrikt, Regional eller högre)

Syfte
Gruppen är till för spelare som vill ha möjlighet att träna mer än en gång i veckan och även kunna träna under icke säsong.

Förmåner
Träning för pro två gånger i veckan. Deltagande i aktiviteter som anordnas av föräldrarepresentant med stöd av kommittén. Sker en uppföljning på gruppnivå.