Golfträning för juniorer

Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

Denna träning är till för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi tränar alla slag som finns i golfen. Du behöver inte vara medlem i klubben men du måste ha egen utrustning. Vi avslutar varje termin med en avslutningstävling.

Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens pros Rikard Näslund.

Varmt välkomna till en ny säsong!

Ledamöter i Juniorkommittén 2018
Stefan Jonsson, ordförande,  stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, peter.jonsson@cygate.se 

Aktuellt

Första samlingen har vi den söndagen 6 maj 2018. Då har vi gruppindelning, träning och föräldramöte. Vi träffas kl. 13.00 vid rangen.

  • Årets träningstider för juniorer: (6/5 – 17/6) uppehåll över sommaren och sedan startar vi igen söndag 19/8 – 7/10
  • Vårläger Åtvidaberg 29/4 – 1/5
  • Sommarlägret HaningeStrand för Juniorer 18/6 -20/6.

Vad kostar juniorträningen?

Mini 1.000 kr
Rookie 1.500 kr
Future 1.700 kr

Träningstider:
Söndag 13:00-14:00 Mini
Söndag 14:00-15:00 Rookie
Söndag 15:00-16:00 Future
Tisdag 18:00-19:00 Rookie
Tisdag 19:00-20:00 Future
Torsdag 18:00-20:00 Rookie/Future (träning på banan med ledare från Juniorkommittén).

Läs om våra klasser längre ned

Anmälan och kontakt

Anmälan via:

Juniorkommitténs ordförande Stefan Jonsson
E-post stefan.jonsson@toshibagcs.com
Headpro HaningeStrand Golfklubb, Rikard Näslund
E-post: rikard.naslund@pgasweden.com

Våra klasser

Mini

Villkor
Att man har en mognadsnivå som gör att man kan vistas i en golfmiljö utan att utsätta sig själv eller andra för risker. (Ingen ålder satt beroende på individen, men 6-9 år är en bra riktlinje)

Syfte
Gruppen är till för spelare som genom lek lär sig golfens grunder och målet är att det ska leda fram till en social och spelmognad för – Grönt kort utbildning -. Målet att komma ut på banan och spela golf på riktigt så fort som möjligt och att ha roligt tillsammans !

Förmåner
Gruppträning leds normalt av klubbens Pro, men även hjälp av assisterande föräldrar kan behövas.

Rookie

Villkor
Gruppen är till för spelare som från HCP 54 och nedåt och vill enbart vill träna och spela golf för att det är kul. Ålder är inte satt, men från 9 år och uppåt

Syfte
Att möjliggöra en personlig utveckling som gör att man kommer ner på en spelnivå som känns trivsam för junioren. Komma ut på banan och givetvis grönkort och för att kunna vara med på lagtävlingar och mindre tävlingar.

Förmåner
Träning för pro eller annan utsedd en till två gånger i veckan.

Future

Villkor
För spelare med lägre HCP och viss spelerfarenhet. Spelare i denna grupp bör tävla på någon nivå. (Rookie, Distrikt, Regional eller högre)

Syfte
Gruppen är till för spelare som vill ha möjlighet att träna mer än en gång i veckan och även kunna träna under icke säsong.

Förmåner
Träning för pro två gånger i veckan. Deltagande i aktiviteter som anordnas av föräldrarepresentant med stöd av kommittén. Sker en uppföljning på gruppnivå.