Autogiro

Autogiro eller faktura

HaningeStrand erbjuder autogiro för fullvärdigt medlemskap och för vardagsmedlemmar.

Medlemsavgiften faktureras av HaningeStrand GK (klubben). En faktura på 600 kr skickas ut i december 2016, som avser säsongen 2017. Denna faktura går inte att få på autogiro. Beloppet betalas till BG 5073-2528. Vid betalning, ange den OCR-referens som finns på fakturan.

Spelavgiften faktureras av HaningeStrand GK AB (bolaget). Fakturan skickas ut i slutet av januari 2017. Den som vill ha 12 månaders autogiro måste logga in i sin internetbank och ansöka om det, senast den 31/12-16. (Sök på ”haningestrand gk”). Observera att de autogiron som löpt under 2016 inte kommer att gälla för 2017. En ny ansökan måste alltså göras. Vill du inte ha autogiro betalar du avgiften på förfallodagen, till BG 5522-3275, och anger den OCR-referens som finns på fakturan.

Uppgradering till +Husby faktureras av HaningeStrand GK AB (bolaget). Fakturan skickas månaden efter din anmälan. Du betalar avgiften på förfallodagen, till BG 5522-3275, och anger den OCR-referens som finns på fakturan.

Hur delas betalningen upp?

Om du vid ingången av kalenderåret redan har autogiro så delas kostnaden upp i 1/12-del per månad. Om du är ny och anmäler dig  tex 4 maj så delas kostnaden upp i de återstående hel-månaderna av året, dvs 1/7-del av kostnaden.