Fastighetskommittén

Fastighetskommittén

Fastighetskommittén är rådgivande i det löpande underhållet av klubbens fastigheter. FK verkar för att fastigheterna används som avsett samt att driftskostnaderna hålls på en rimlig nivå. FK tar fram förslag för en långsiktig underhålls- och investeringsplan som överlämnas till klubbchefen.

Ordförande: Stefan Gaterud
Ledamöter: Arne Weski, Claes Bergerbrant, Anders Rylin