Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

  • Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.
  • Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens Head Pro Rikard Näslund.

Vi har vår första samling – träning och föräldramöte – söndagen den 5 maj 2019. Vi träffas kl. 16:00 vid rangen.

Priser: Mini 1 000 kr – Rookie 1 500 kr – Future 1 500 kr

Anmälan och kontakt

Ledamöter i Juniorkommittén 2019
Peter Arvidsson, ordförande, peter.arvidsson1970@gmail.com
Stefan Jonsson, stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, peter.jonsson@cygate.se 
Karl Rydahl, karl.rydahl@gmail.com

Träningsverksamheten 2019

Läs mer om juniorverksamheten och alla träningstillfällen under 2019 här: Juniorer