Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

  • Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.
  • Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund.

Vi har vår första samling – träning och föräldramöte – (Datum kommer senare i vår). Vi träffas kl. 16:00 vid rangen.

Juniorträningen är gratis från och med säsongen 2020!

Anmälan och kontakt

Ledamöter i Juniorkommittén 2020
Peter Arvidsson, ordförande, peter.arvidsson1970@gmail.com
Stefan Jonsson, stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, peter.jonsson@cygate.se 
Karl Rydahl, karl.rydahl@gmail.com

Träningsverksamheten 2020

Läs mer om juniorverksamheten och alla träningstillfällen under 2020 här: Juniorer