Juniorkommittén

Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år.Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.

Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens Head Pro Rikard Näslund.

Vi har vår första samling – träning och föräldramöte söndagen 6 maj 2018. Vi träffas kl. 13.00 vid rangen.

Priser: Mini 1.000 kr – Rookie 1.500 kr – Future 1.700 kr

Anmälan och kontakt

Ledamöter i Juniorkommittén 2018
Stefan Jonsson, ordförande,  stefan.jonsson@toshibagcs.com
Peter Jonsson, peter.jonsson@cygate.se

 

Träningsverksamheten 2018

Läs mer om juniorverksamheten och alla träningstillfällen under 2018 här: Juniorer