Veteran kommittén

Ledamöter 2019:
Hans Kumlin, ordf.,  mail: hans.kumlin@me.com , mobil: 070-667 5730
Åke Ahlberg, sekr., mail ake.ahlberg@gmail.com, mobil 072-250 1221
Rosemarie Westerlund, kassör, mail: rosawest@hotmail.com , mobil: 070-441 4454
Kenth Thörngren, Fyrslaget, mail: thorngren.kenth@telia.com , mobil: 070-548 6907
AnneMarie Martin, mail: ijam.martin@gmail.com , mobil: 072-961 3398
Krister Alshammar, mail: krister.alshammar@gmail.com, mobil:  070-720 0008
Sten Dysèn, mail: ristab.dysen@gmail.com, mobil: 070-822 5535

Valberedning 2019:
Lisbeth Norgren, 08-777 0659
Björn Kinde, 070-677 1437

 

Veteranernas årsmöte
2018
07 nov: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2017 22 nov: PROTOKOLLV-BERÄTTELSEV-PLAN
2016 23 nov: PROTOKOLL V-BERÄTTELSEV-PLAN


ONSDAGSGOLFEN  | VETERAN KM | MATCHSPELUTBYTE ANDRA KLUBBAR | RESOR |
KOMMITTÉN | NYHETSBREV