Veterankommitténs medlemmar

Ledamöter 2020:

Hans Kumlin, ordförande,  mail: hans.kumlin@me.com , mobil: 070-667 57 30
Åke Ahlberg, sekreterare, mail: ake.ahlberg@gmail.com, mobil 072-250 12 21
Rosemarie Westerlund, kassör, mail: rosawest@hotmail.com , mobil: 070-441 44 54
Kenth Thörngren, Fyrslaget, mail: thorngren.kenth@telia.com , mobil: 070-548 69 07
Krister Alshammar, Fyrslaget, mail: krister.alshammar@gmail.com, mobil:  070-720 00 08
Björn Berg, resor, mail: bjorng.berg@telia.com, mobil: 070-528 25 59
Sten Dysèn, mail: ristab.dysen@gmail.com, mobil: 070-822 55 35

Valberedning 2020:

Anne-Marie Martin, mail: ijam.martin@gmail.com, mobil: 072-961 33 98
Roger Eriksson, mail: rog45.eri@gmail.com, mobil: 070-554 54 99

Veteranernas årsmöte
2019
05 dec: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2018 07 nov: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2017 22 nov: PROTOKOLLV-BERÄTTELSEV-PLAN
2016 23 nov: PROTOKOLL V-BERÄTTELSEV-PLAN


ONSDAGSGOLFEN  | VETERAN KM | MATCHSPELUTBYTE ANDRA KLUBBAR | RESOR |
KOMMITTÉN | NYHETSBREV