Medlemsansökan 2021 – för medlemmar i Husby GC Österhaninge

Erbjudande för Husby GC medlemmar

Du som under 2020 är medlem i Husby GC Österhaninge och har någon av medlemskapstyperna, Heltidssenior, Vardagssenior, Yngre senior (22-27 år), Junior (10-21 år) eller Minior (7-9 år), har förtur att söka medlemskap i HaningeStrand GK fram till 1 december 2020.

Hur gör jag för att ansöka om medlemskap i HaningeStrand GK?

I och med sammanslagningen måste du som Husbymedlem ansöka om medlemskap i föreningen HaningeStrand GK. På grund av bland annat GDPR kan vi inte automatiskt överföra dig som medlem utan du måste själv aktivt göra denna ansökan. Observera att priserna för medlemskapen är de nuvarande för 2020 och vi planerar inte att ändra dessa till 2021. Definitivt beslut om priserna för 2021 sker dock på årsmötet i november.

Vilka medlemskap finns tillgängliga?

Du kan som senior eller yngre senior välja medlemskap för båda banorna eller bara för en bana. Juniormedlemskapen inkluderar alltid båda banorna.
Alternativen hittar du i ansökningsformuläret.

Behöver du mer information?

Vid frågor, kontakta HaningeStrand GK eller Husby GC Österhaninge.

Medlemsansökan