Anmälan till tävling

Anmälan till tävling sker via Min Golf bokningssystem om inte annat anges i tävlingsbestämmelserna.

  • Anmälningstiden börjar en månad innan tävlingsdagen och slutar kl 23.59 tre dagar innan tävlingen om inte annat angivits.
  • Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.
  • Startlistan publiceras på Min Golf senast kl 12.00 dagen före tävling. Efteranmälan till tävling tas endast emot efter godkännande av tävlingsledaren.

Observera att det alltid är spelarens ansvar att kontrollera att anmälan blivit registrerad i Min Golf. Tävlingsledning, tävlingsfunktionärer eller klubbens personal kan inte hållas ansvariga för anmälan som ej registrerats!

EGA Exakt Tävlingshandicap

För att erhålla pris i klubbens tävlingar tillämpas regeln EGA Exakt Tävlingshandicap.

Avanmälan

Avanmälan skall ske via Min Golf bokningssystem före anmälningstidens utgång. I undantagsfall kan avanmälan göras till tävlingsledaren eller kansliet. Om avanmälan sker mellan lottning och utsatt starttid, skall spelaren betala startavgiften om ej sjukdom kan styrkas. Startavgift vid uteblivande regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Sker inte detta riskerar spelaren att diskvalificeras i påföljande tävling.

Klassindelningar

I klubbens tävlingar tillämpas rörlig klassindelning (A-, B- och C-klass) i syfte att ha lika antal deltagare i varje klass.

Scorekort

Det är spelarens ansvar att scorekortet är läsbart och korrekt ifyllt samt underskrivet av både spelare och markör. Spelare lämnar in scorekortet max 5 minuter efter återkomst till klubbhuset efter tävlingsronden.

Prisutdelning

Hålls direkt efter att slutresultatet är klart och det är obligatorisk närvaro för tävlingsdeltagarna tills prisutdelningen är klar.