Anmälan

Anmälan till tävling kan göras:

  • via Min Golf bokningssystem på Golf.se
  • i undantagsfall på plats eller via telefon till kansliet.

Spelaren ska ange sitt namn, exakt handicap och golf-id. Anmälningstiden börjar en månad innan tävlingsdagen och slutar kl 23.59 tre dagar innan tävlingen om inte annat angivits.

Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna. Startlista publiceras på Golf.se senast kl 12.00 dagen före tävling. Efteranmälan till tävling tas endast emot efter godkännande av tävlingsledaren.

EGA Exakt Tävlingshandicap

För att erhålla pris i klubbens tävlingar tillämpas regeln EGA Exakt Tävlingshandicap. EGA Exakt Tävlingshandicap erhålls genom att registrera minst 4 rundor under innevarande år eller ha registrerat 4 rundor under föregående år.

Avanmälan

Avanmälan skall ske via Min Golf bokningssystem på Golf.se före anmälningstidens utgång. I undantagsfall kan avanmälan göras till tävlingsledaren eller kansliet. Om avanmälan sker mellan lottning och utsatt starttid, skall spelaren betala startavgiften om ej sjukdom kan styrkas. Startavgift vid uteblivande regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Sker inte detta riskerar spelaren att diskvalificeras i påföljande tävling.

Klassindelningar

I klubbens tävlingar tillämpas rörlig klassindelning (A-, B- och C-klass) i syfte att ha lika antal deltagare i varje klass.

Scorekort

Det är spelarens ansvar att scorekortet är läsbart och korrekt ifyllt samt underskrivet av både spelare och markör.

Prisutdelning

Hålls direkt efter att slutresultatet är klart. Spelare lämnar in scorekortet max 5 minuter efter återkomst till klubbhuset efter tävlingsronden.