Boka tid

Vid frost är spel på banan förbjudet!

Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din starttid förlorad! 
Greenkeepern avgör alltid om frost råder eller ej! Om du vill vara säker på att komma ut de dagar det är risk för frost, boka inte starttid före 10:00.

Boka golftid på Min Golf

Min Golf Bokning


Bokningsregler

HaningeStrand GK bereder alla medlemmar samma möjlighet till tidsbokning och gruppbokning. För att få en rättvis fördelning av tider har vi följande bokningsregler:

Tidsbokning

Senast 20 minuter innan starttid skall samtliga i bollen personligen anmäla sig och ev.  betala i receptionen. Vid förhinder ringer man naturligtvis återbud, så fort man kan och minst en timme innan.

Helgbokning

 • Två (2) samtidiga bokningar (en på respektive bana) för 36 håls fulltidsmedlemmar och juniorer. När endast en bana är öppen gäller en (1) helgbokning, det blir automatiskt då bokningar gäller per bana.
 • En (1) bokning på förvald bana för 18 håls fulltidsmedlemmar.

Vardagsbokning

 • Fyra (4) samtidiga bokningar (två på respektive bana) för 36 håls fulltids- och vardagsmedlemmar samt juniorer. När endast en bana är öppen gäller två (2) vardagsbokningar, det blir automatiskt då bokningar gäller per bana.
 • Två (2) samtidiga bokningar på förvald bana för 18 håls fulltids- och vardagsmedlemmar.

 

Max sammanlagd hcp

På HaningeStrand och Husby gäller max sammanlagd hcp på 162 i bollen.

Sammanslagning av bollar

Vid dagar med högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar. Din starttid kan flyttas fram med max 10 minuter. Detta görs för att skapa tillgänglighet på banan och skapa ett bra flyt på banan.

Gruppbokning

Gruppbokningar görs alltid via Carina Dahl, e-post: carina.dahl@haningestrand.se, mot en förbokningsavgift.

 • Vardag: 50 kr per spelare
 • Helgdag: 100 kr per spelare

Följande tider är bokningsbara för gruppbokning:

 • HaningeStrand: vardagar 08:00-14:30 och helgdagar efter 14:00
 • Husby: vardagar 13:00-15:00 och helgdagar efter 14:00

Gruppbokningsvillkor

I samband med bokningen skickas ett bekräftelsemejl till bokande person:

 • Alla spelares Golf-ID lämnas senast 1 vecka innan, komplettering och ändringar kan ske efterhand.
 • Avbokning skall ske senast 2 timmar innan start, annars tas full avgift ut för den uteblivna spelaren.
 • Du som bokar är ansvarig för att ”vett & etikett” följs av övriga spelare i bokningen.
 • Du som bokar är ansvarig för att speltempot i gruppen hålls.
 • Se till att följa aktuella Covid-19 restriktioner och rekommendationer.
 • Vid förtäring kontakta golfrestaurangen på info@golfrestaurang.com

Övrig information

Medlem med spelrätt i HaningeStrand GK har möjlighet att gruppboka alternativt delta i gruppbokning ett fåtal gånger utan att det påverkar medlemmens övriga förbokningsmöjligheter enligt bokningsreglerna för medlemskapstypen.

Denna förmån är tänkt för släktgolf, midsommargolf eller liknande. Carina Dahl avgör alltid om gruppbokningen är möjlig att genomföra beroende på bokningstryck eller andra omständigheter.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast 1 timme innan bokad starttid. Då finns det fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden och hinna ta sig ut till klubben.

 • En spelare som avbokar senare än 1 timme innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 200 kr för medlem eller full greenfee för gästspelare.
 • Avgift för byte av golf-ID vid spelstart om man överträder antal bokningar – 200 kr. Debiteras ersättande spelare.

Vid upprepat missbruk av annans golf-ID debiteras en avgift alternativt har klubben möjlighet att stänga av för spel i upp till max 14 dagar.

No show 

En spelare som uteblir och inte avbokat sin starttid ådrar sig en ”No Show” vilket resulterar i följande:

 • Vid första förseelsen utdelas en skriftlig varning.
 • Vid andra förseelsen debiteras en ”no show”-avgift på 200 kr för medlem eller full greenfee för gästspelare. Spelaren mister sin möjlighet att boka starttider tills betalning av ”no show” avgiften har skett.