Boka tid

Vid frost är spel på banan förbjudet!

Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din starttid förlorad! 
Greenkeepern avgör alltid om frost råder eller ej! Om du vill vara säker på att komma ut de dagar det är risk för frost, boka inte starttid före 10:00.

Boka golftid på Min Golf

Min Golf Bokning


Bokningsregler

HaningeStrand GK bereder alla medlemmar samma möjlighet till tidsbokning och gruppbokning. För att få en rättvis fördelning av tider har vi följande bokningsregler:

Tidsbokning

Senast 20 minuter innan starttid skall samtliga i bollen personligen anmäla sig och ev.  betala i receptionen. Vid förhinder ringer man naturligtvis återbud, så fort man kan och minst två (2) timmar innan.

Helgbokning

När endast en bana är öppen gäller en (1) bokning för alla fulltidsmedlemmar och juniorer. När båda banorna är öppna gäller:

 • Två (2) samtidiga bokningar (en på respektive bana) för 36 håls fulltidsmedlemmar och juniorer. 
 • En (1) bokning på förvald bana för 18 håls fulltidsmedlemmar.

Vardagsbokning

När endast en bana är öppen gäller två (2) samtidiga bokningar för alla fulltidsmedlemmar, vardagsmedlemmar och juniorer. När båda banorna är öppna gäller:

 • Fyra (4) samtidiga bokningar (två på respektive bana) för 36 håls fulltids- och vardagsmedlemmar samt juniorer. 
 • Två (2) samtidiga bokningar på förvald bana för 18 håls fulltids- och vardagsmedlemmar.

Max sammanlagd hcp

På våra golfbanor gäller max sammanlagd hcp på 162 i bollen.

Sammanslagning av bollar

Vid dagar med högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar. Din starttid kan flyttas fram med max 10 minuter. Detta görs för att skapa tillgänglighet på banan och skapa ett bra flyt på banan.

Gruppbokning

Gruppbokningar görs alltid via Carina Dahl, e-post: carina.dahl@haningestrand.se

Följande tider är bokningsbara för gruppbokning:

 • HaningeStrand: Vardagar 08:00-15:00 och helgdagar efter 13:00
 • Husby: Vardagar 13:00-15:00 och helgdagar efter 13:00

Gruppbokningsvillkor

I samband med bokningen skickas ett bekräftelsemejl till bokande person:

 • Alla spelares Golf-ID lämnas senast 1 vecka innan, komplettering och ändringar kan ske efterhand.
 • Avbokning skall ske senast 2 timmar innan start, annars tas full avgift ut för den uteblivna spelaren.
 • Du som bokar är ansvarig för att ”vett & etikett” följs av övriga spelare i bokningen.
 • Du som bokar är ansvarig för att speltempot i gruppen hålls.
 • Vid förtäring kontakta golfrestaurangen på info@golfrestaurang.com

Övrig information

Medlem med spelrätt i HaningeStrand GK har möjlighet att gruppboka alternativt delta i gruppbokning ett fåtal gånger utan att det påverkar medlemmens övriga förbokningsmöjligheter enligt bokningsreglerna för medlemskapstypen.

Denna förmån är tänkt för släktgolf, midsommargolf eller liknande. Carina Dahl avgör alltid om gruppbokningen är möjlig att genomföra beroende på bokningstryck eller andra omständigheter.

Avbokningsregler

Tidbokning

Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns det fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden och hinna ta sig ut till klubben.

 • En spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 200 kr för medlem eller full greenfee för gästspelare.
 • Avgift för byte av golf-ID vid spelstart om man överträder antal bokningar – 200 kr. Debiteras ersättande spelare.
 • Vid upprepat missbruk av annans golf-ID debiteras en avgift alternativt har klubben möjlighet att stänga av för spel i upp till max 14 dagar.

No show 

En spelare som uteblir och inte avbokat sin starttid ådrar sig en ”No Show” vilket resulterar i följande:

 • Vid första förseelsen utdelas en skriftlig varning.
 • Vid andra förseelsen debiteras en ”no show”-avgift på 200 kr för medlem eller full greenfee för gästspelare. Spelaren mister sin möjlighet att boka starttider tills betalning av ”no show” avgiften har skett.

Golfbil

Avbokning av golfbil ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns det fortfarande tid för en annan spelare att boka en golfbil och hinna ta sig ut till klubben.

 • En spelare som avbokar sin golfbil senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras hyrkostnaden.