Våra medlemskap 2023

Fulltid 36

8 400 kr/år

 • Senior 22 – 99 år.
  (Fyller du 22 under året räknas du som Senior)
 • Inkluderar spelrättsbevis.
 • Fritt spel alla dagar i veckan på båda banorna.
 • 100 kr rabatt på ordinarie greenfee på båda banorna till max 3 medföljande gäster från annan klubb.
 • Omfattas av utbyte med reducerad greenfee på helgfria vardagar på HaningeStrand GK:s utbytesklubbar.

Fulltid 36 Studerande

5 700 kr/år

 • Studerande 22-27 år.
  (Fyller du 28 under året gäller ej studerande)
 • Heltidsstudier och studie/register intyg krävs.
 • Inkluderar spelrättsbevis.
 • Fritt spel alla dagar i veckan på båda banorna.
 • 100 kr rabatt på ordinarie greenfee på båda banorna till max 3 medföljande gäster från annan klubb.
 • Omfattas av utbyte med reducerad greenfee på helgfria vardagar på HaningeStrand GK:s utbytesklubbar.

Vardag 36

7 000 kr/år

 • Senior 22 – 99 år.
  (Fyller du 22 under året räknas du som Senior)
 • Inkluderar spelrättsbevis.
 • Fritt spel helgfria vardagar på båda banorna.
 • 100 kr rabatt på ordinarie greenfee på båda banorna till max 3 medföljande gäster från annan klubb.
 • Omfattas av utbyte med reducerad greenfee på helgfria vardagar på HaningeStrand GK:s utbytesklubbar.

Junior 36 16-21 år

2 695 kr/år

 • Äldre junior 16-21 år.
  (Fyller du 22 under året räknas du som Senior 22-99 år)
 • Fritt spel alla dagar i veckan på båda banorna.
 • Omfattas av utbyte med reducerad greenfee på flera utbytesklubbar på vardagar.

Junior under 18 år måste tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.

Junior 36 0-15 år

895 kr/år

 • Yngre junior 0-15 år.
  (Fyller du 16 under året räknas du som Äldre Junior 16-21 år)
 • Fritt spel alla dagar i veckan på båda banorna.
 • Omfattas av utbyte med reducerad greenfee på flera utbytesklubbar på vardagar.

Junior under 18 år måste tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.

Greenfeemedlem

895 kr/år

 • Sänkt pris på ordinarie greenfee alla dagar i veckan på båda banorna.
 • 100 kr rabatt på ordinarie greenfee på båda banorna till max 3 medföljande gäster från annan klubb.

Information

Medlemsavgift

Samtliga medlemmar 500 krgår till avgift i Svenska Golfförbundet samt klubbens kommittéverksamhet som till exempel juniorverksamheten. Medlemsavgiften är inkluderad i priserna ovan.

Spelrätt

Medlem Fulltid och Vardag är samtliga innehavare av spelrättsbevis i HaningeStrand GK. Spelrättsbeviset är ett digitalt bevis i GIT. Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år eller återlämnar spelrättsbeviset tillsammans med skriftlig begäran på utträde. Läs mer i våra stadgar och spelrättsbestämmelser.

Kontakta kansliet vid frågor via telefon: 08-707 06 60 eller e-post: info@haningestrand.se

Ansök medlemskap