Medlemsförsäkring Golf

Försäkringar för golfspelare
Svenska Golfförbundet samarbetar med försäkringsbolaget Folksam för att ge ett bra och heltäckande försäkringsskydd i samband med golfspel. Du som är medlem i HaningeStrand Golfklubb samt klubbens gäster omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller en ansvars- och en olycksfallsdel och premien ingår i den ordinarie medlemsavgift som golfklubben betalar till SGF.

Detta är en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringen, vid skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Dessa kan du få på folksam.se eller från kundservice på 0771-950 950. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen består av två delar

  • En olycksfallsförsäkring om du skadar dig när du spelar golf eller footgolf.
  • En ansvarsförsäkring för person- och sakskada, till exempel om du slår en boll som träffar en person eller bil.

Vilka gäller försäkringen för?
Medlemmar i svenska golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet samt andra personer som har tillstånd av ansluten golfklubb och spelar eller tränar i den klubbens regi.

Golfboll som träffar bil
Bilägaren ska i första hand anmäla skadan på bilens egen försäkring och kan få självrisken ersatt via medlemsförsäkringen.

Anmäl skada
Telefon: 0771 – 950 950, mån-fre 09:00–17:00
Skadeformulär vid Olycksfall/Ansvarsskada


Olycksfallsförsäkring

Försäkringens omfattning
Du kan få ersättning vid olycksfallsskada, det vill säga en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse i samband med att du spelar golf.

Ansvarsförsäkring

Försäkringens omfattning
Du får ersättning om du råkar skada en person eller någons saker i samband med att du spelar golf. Försäkringen gäller dock inte för skador som har uppkommit när du kör ett fordon, till exempel en golfbil.

Ersättning
Med ansvarsskada menas att du har ansvar efter att ha skadat någon eller någons saker. Har du som orsakat skada en hemförsäkring eller annan ansvarsförsäkring och ersättning kan lämnas från den, ska skadan i första hand anmälas till det egna försäkringsbolaget. Saknas eget försäkringsskydd, kan hela skadan ersättas utan självrisk av medlemsförsäkringen. Detsamma gäller även vid bilskada. Bilägaren ska i första hand anmäla skadan på sin bilförsäkring.

När gäller ansvarsförsäkringen?

  • När du vistas inom golfområdet i samband med spel, träningoch tävling på golfbana,
  • När du vistas på en drivingrange eller annan anläggning avsedd för golfspel.

Var gäller försäkringen?
I hela Europa på golfanläggningar med medlemskap i respektive lands golfförbund.