Frivillig-grupp och Golfvärd

Vill du göra en insats för klubben?

Nu söker vi fler ideella krafter som vill vara med och göra det ännu finare och trevligare på HaningeStrand Golfklubb!

HaningeStrand Golfklubb är i grunden en ideell förening där styrelsen, kommittéerna, tävlingsledare och juniorledare m.fl. gör stora ideella insatser för att klubben ska fungera och erbjuda en fin verksamhet för alla medlemmar som vill vara med. Det läggs ned många ovärderliga, oavlönade timmar i klubbens olika ideella delar som gör att vi har två fina banor och anläggningar att ha roligt och trivas på samt en klubb att vara stolta över.

Att arbeta ideellt på HaningeStrand Golfklubb ger förutom glädjen att bidra till klubbens utveckling också en fantastisk möjlighet att lära sig nya saker samt lära känna andra medlemmar på klubben. 

Nu vill vi förbättra trivseln på klubben och ”finishen” på våra anläggningar ytterligare och söker dig som vill vara med och bidra till ett ännu bättre, trivsammare och finare HaningeStrand!

Frivillig-grupp

Vi söker dig som vill vara med och höja finishen på våra anläggningar så att medlemmar och gäster får en ännu bättre golfupplevelse. De som vill delta i frivillig-gruppen samlas en förmiddag i veckan på respektive HaningeStrand och Husby där arbetsuppgifter fördelas ut. Arbetet pågår i 3-4 timmar.

Arbetet i frivillig-gruppen består främst i sådant som bidrar till att lyfta utseendet på våra anläggningar, många gånger är det detaljerna som gör skillnad, till exempel:

  • Hålla rent och snyggt runt parkeringar, klubbhusområden.
  • Enklare målning och annan fastighetsskötsel.
  • Rensa ogräs. 

På köpet får du frisk luft, lite fysiskt arbete en gång i veckan och en härlig social samvaro.

Golfvärd

Att vara golfvärd på HaningeStrand Golfklubb innebär att man hjälper till på tävlingsfria helgdagar på båda banorna från maj till september. Ett arbetspass varar mellan kl. 08.30 och 13.30.

Målsättningen är att vara en grupp med Golfvärdar och att åtagandet rör sig om 1-2 pass per månad per golfvärd.

Arbetet består främst i att vara ute med en golfbil på banan och skapa en positiv stämning hos medlemmar och gäster på banan. Hjälpa spelarna med information om anläggningen, att speltempot och spelrytmen på banan är bra samt att vara en god ambassadör för klubben som klubbens ansikte ute på banan.

När vi har en grupp som har anmält sitt intresse håller vi en kort introduktionsträff för årets golfvärdar och det kommer också finnas enklare instruktioner för arbetet. Golfvärdarna samarbetar och har en dialog med receptionerna under ett arbetspass.

Du anmäler ditt intresse via formuläret

Fredrik Lennmalm – VD/Klubbchef

Anmälan till Frivillig-grupp & Golfvärd