Hcp & Regelkommittén

Ansvarsområde

  • Regelträffar
  • Lokala Regler och Lokala bestämmelser
  • Handicap
  • Banvärdering & slope
  • Banmarkeringar (pliktområden, etc)

Handicap

Kontakta kansliet via e-post info@haningestrand.se vid frågor gällande felregistreringar eller önskemål om hcp förändring. Felregistreringar hanteras av kansliet och hcp förändringar vidarebefordras till hcp-ansvarig.

Läs mer om handicap och regler på golf.se

Hcp & Regelkommitténs medlemmar

  • Rolf Eriksson
  • Caisa Moore
  • Maria Zäll Alshammar
  • Robert Bengtsson (hcp-ansvarig)