Klubbens historia

1992
Klubben blir invald i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 336 i landet.

1994
Alla handlingar klara. Onsdagen den 23 februari 1994 godkände Haninge kommun byggnadslovet för golfbanan och klubbhuset. Dagen efter bildades den första styrelsen för HaningeStrand Golfklubb och som klubbens förste ordförande utsågs Ove Lexhed. Totalentreprenör och garant för byggandet av golfanläggningen är Skanska. Banarkitekt Bengt Lorichs. Fram till november månad har klubben byggt 10 golfhål.

1995
I slutet av augusti månad öppnas banan för spel på 10 hål. Resterande 8 hål färdigställs under hösten detta år. Klubbhuset står också färdigt under augusti. Som klubbens första kommitté bildas medlems- och klubbkommittén.

1996
18 hål öppnas för spel. Torsdagen den 29 augusti noterades klubbens 1000:e medlem vilket då var ett av klubbens viktigaste mål.

1997
Den 31 maj har klubben officiell invigning. Invigningen förrättades gemensamt av Haninges kommunalråd Staffan Holmberg och Stockholms Golfförbunds ordförande Leif Ledmyr. Invigningsslaget slogs av vår dåvarande ordf. Nils Krondahl med en hundraårig golfklubba. Efter invigningen spelade vi en scramble tävling, fyrboll för medlemmar samt inbjudna gästspelare från sport som artistvärlden. Bland gästerna märktes bland andra sportankaret från TV 4 Peppe Eng, artister som Lennie Norman och Janne ”Loffe” Carlsson samt hockeylegendaren Kenta Nilsson med flera.

2002
Hål 4 byggs om från par 3 till par 4 och samtidigt ändras hål 8 till ett par 3 hål.

2004
Greenerna på hål 2 och hål 16 byggs om samtidigt som en ny puttinggreen öppnas. Via tävlingen ”Team Hello Sweden” gästas HaningeStrand av flera Europatour stjärnor bl.a Henrik Stenson och Johan Edfors.

2005
Klubben står som värd för HaningeStrand Club SGT Open, Telia Tour damer. Tävlingen och banan får högsta betyg av spelarna och som vinnare såg vi Nina Reis.

2010
Ett samarbete med Haninge GK inleddes för att sköta de båda klubbarnas banskötsel med syfte att effektivisera arbetet och sänka kostnaderna. Företaget CMI Golf anlitades.

2011-2012
Under denna period har det gemensamma arbetet med banskötsel skötts av det samägda bolaget Golfdrift i Haninge AB. Ett övningsområde för närspel, placerat mellan hål 2 och 8, färdigställs. Övningsområdet med flera olika utslagsplatser för inspel mot en green öppnas för spel under 2013.

2014
Tee-it-forward införs på HaningeStrand Golfklubb. En femte banlängd införs. Tee´s numreras från I-V och banan får fem olika längder. Syftet är att höja spelupplevelsen för fler golfspelare.

2015
Vi driver restaurang för första året i egen regi. Några utslagsplatser renoveras. Ett antal bunkrar fylls igen eller förminskas och byggs om till torvade bunkrar.

2017
Partneravtal med Husby GC för fritt spel på respektive banor för PLUS medlemmar inleds. Alla banans bunkrar är nu ombyggda till torvade bunkrar. Ombyggnation av reception och shop. En ny veranda med utsikt mot 18:e green byggs. 11 nya golfbilar införskaffas. Damerna omklädningsrum renoveras.

2018
Partneravtal med Husby GC och Nynäshamn GK för fritt spel på respektive banor för PLUS medlemmar inleds. Restaurangen arrenderas ut till ny krögare. Tre nya parkeringsplatser för personalen anläggs vid klubbhuset. Övningsbunkern vid stora parkeringen görs om till två mindre torvade övningsbunkrar. Ytterligare 4 nya golfbilar införskaffas.

2019
Partneravtal med Haninge GK, Husby GC och Nynäshamn GK för fritt spel på respektive banor för PLUS medlemmar inleds. Verandan renoveras med ny utsida, nytt pansarglas och skyddsnät. Vildsvinsstängsel sätts upp för att förhindra skador på banan.

2020
Partneravtal med Husby GC och Nynäshamn GK för fritt spel på respektive banor för PLUS medlemmar. Övre puttinggreen får ny trappa och mur av sten. 17 nya golfbilar med GPS införskaffas. HaningeStrand GK tecknar arrendeavtal på 20 år för golfbana och tillhörande fastigheter på Husby GC Österhaninge med start 1 januari 2021. Medlemmarna i Husby GC Österhaninge erbjuds medlemskap i HaningeStrand GK.

2021
HaningeStrand GK blir 36-håls klubb 1 januari 2021 med två 18-håls banor tillgängliga för spel, Strandbanan och Husbybanan. Restaurangköket och herrarnas omklädningsrum renoveras på HaningeStrand. Tee II på hål 14 på Strandbanan får en stentrappa. Golfstudion på Husby uppdateras med ny utrustning. Husby golfrestaurang ”Ladan” får en ny veranda. 8 nya golfbilar med GPS införskaffas till Husbybanan.

2022
Ett tak byggs för verandan till Husby golfrestaurang ”Ladan”. Strandbanan får ny enhetlig skyltning över hela banan och på teemarkeringarna införs hektometersystemet.

2023
Receptionen i klubbhuset på Strandbanan byggs om för att skapa nya arbetsplatser bakom receptionen. Asfaltering av transportvägen till tee på hål 15 på Strandbanan. Asfaltering vid rangemattorna på Husbybanan. Klubben står som värd för SM-Klubblag div.2 Damer på Strandbanan. Solcellspaneler installeras på Strandbanans klubbhus och verkstad. Pierre Fulke tar fram Masterplan för banutveckling av Strandbanan.

2024
Toptracer Range installeras på Husbybanans och Strandbanans ranger samt att rangerna även utrustas med robotbollplockare. Sju robotklippare installeras på Strandbanan.