Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

  • Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.
  • Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund och assisterande tränare.

Ledamot i Juniorkommittén
Peter Arvidsson, ordförande, e-post: junior@haningestrand.se

Juniorverksamhet

Träningar

Läs mer om juniorverksamheten och alla träningstillfällen här: Juniorer

Vårdnadshavare

Varje golfare under 18 år måste tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf då en underårig inte har rätt att ingå avtal. Med denna nya funktion kan du som vårdnadshavare hjälpa till att administrera din underåriges golfande, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.