Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

  • Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.
  • Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund och assisterande tränare.

Ledamot i Juniorkommittén
Peter Arvidsson, ordförande, e-post: junior@haningestrand.se

Juniorverksamhet

Träningar

Läs mer om juniorverksamheten och alla träningstillfällen här: Juniorer

Vårdnadshavare

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal. Med den nya funktionen kan du som vårdnadshavare hjälpa till att administrera din underåriges golfande, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.