Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

  • Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.
  • Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund.

Juniorträningen är gratis!

Anmälan och kontakt

Ledamöter i Juniorkommittén 2021
Peter Arvidsson, ordförande, e-post: junior@haningestrand.se

Träningsverksamheten 2021

Läs mer om juniorverksamheten och alla träningstillfällen under 2021 här: Juniorer