Juniorkommittén

Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har en breddinriktad tränings- och tävlingsverksamhet. Alla som vill får vara med och fokus ligger på att ha roligt.

 • Juniorverksamheten på klubben ska sträva mot att öka andelen aktiva juniorer i HaningeStrand Golfklubb.
 • Planering och genomförande av verksamheten sker tillsammans med klubbens HeadPro Rikard Näslund och assisterande tränare.
 • Varje golfare under 18 år måste tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf då en underårig inte har rätt att ingå avtal. Med denna nya funktion kan du som vårdnadshavare hjälpa till att administrera din underåriges golfande, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.

Läs mer om juniorgrupperna och alla träningstillfällen på sidan för Juniorträning

Ledamöter i Juniorkommittén

Fredrich Borgqvist: fredrich.borgqvist@haningestrand.se
Rikard Näslund: rikard.naslund@pgasweden.golf

Övergripande mål (lång sikt)

 • Juniorkommittén verkar för att klubben och golfspelet är attraktivt för barn och ungdomar upp till 21 år.
 • Lägga grunden för att golfklubben fylls på med nya golfspelare.
 • Bedriva en breddinriktad verksamhet där alla får vara med.
 • Fokus är att roligt tillsammans.
 • Verksamheten bidrar till en social och individuell utveckling hos våra juniorer både som människa och som idrottsutövare.
 • Juniorerna själva ska vara delaktiga i verksamhetens utformning och utveckling.

Verksamhetsinriktning

 • Juniorverksamheten på HaningeStrand GK bygger på viljan och glädjen i golfspelet. Grundvärden som Glädje, Inkluderande och Gemenskap (GIG) vill vi ska märkas i vår verksamhet.
 • Utöver detta vill vi bereda möjligheter för de som vill satsa mot elitspel en god grund för sin individuella utveckling.
 • Genom att träna och lära sig mer blir golfspelet mycket roligare!

Mål (kort sikt)

 • Öka andelen juniorspel på våra banor.
 • Fler juniorer i träning.
 • Fler tjejer som deltar i träningen och fler tjejer som får grönt kort och handicap.
 • Hitta tre ledare som ingår i en ny juniorkommitté.
 • Hitta två juniorer som ingår i en ny juniorkommitté.
 • Hitta tre till fem ledare som ansvarar för söndagsspelet.

Aktiviteter

 • Träningsgrupper
 • Hemmaläger
 • Göteborg Golf Cup
 • Teen Cup
 • PGA Junior Pro-AM
 • Utveckla juniorverksamheten i projekt med SGF och RF-Sisu
 • Starta en särskild tjejsatsning
 • Utbilda Juniorledare GL1
 • Söndagsspel (alla grupper) + 6 hålsbana