Boka tid

Vid frost är spel på greenerna förbjudet!

Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din starttid förlorad, d v s starttiderna skjuts alltså inte fram! Receptionen hjälper dig att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt.

Greenkeepern avgör alltid om frost råder eller ej! Om du vill vara säker på att komma ut de dagar det är risk för frost, boka inte starttid före 10:00.

Boka golftid på Min Golf

Min Golf Bokning


Bokningsregler

HaningeStrand GK bereder alla medlemmar samma möjlighet till tidsbokning och gruppbokning. För att få en rättvis fördelning av tider har vi följande bokningsregler:

Tidsbokning

Senast 20 minuter innan starttid skall samtliga i bollen personligen anmäla sig och ev.  betala i receptionen. Vid förhinder ringer man naturligtvis återbud, så fort man kan och minst en timme innan.

Helgbokning

 • Två (2) samtidiga bokningar (en på respektive bana) för 36 håls fulltidsmedlemmar och juniorer. När endast en bana är öppen gäller en (1) helgbokning, det blir automatiskt då bokningar gäller per bana.
 • En (1) bokning på förvald bana för 18 håls fulltidsmedlemmar.

Vardagsbokning

 • Två (2) samtidiga bokningar (en på respektive bana) för 36 håls fulltids- och vardagsmedlemmar samt juniorer.
 • Två (2) samtidiga bokningar på förvald bana för 18 håls fulltids- och vardagsmedlemmar.

Gästbokning

 • Gäster kan boka max 2 dagar i förväg.

Sammanslagning av bollar
Vid dagar med högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar. Din starttid kan flyttas fram med max 10 minuter. Detta görs för att skapa tillgänglighet på banan och skapa ett bra flyt på banan

Gruppbokning

Gruppbokningar görs alltid via receptionen, avgift tillkommer!

 • Helger efter 13:00 – golf-ID måste anges, max två (2) tider per bokning. Bokningsavgift 100 kr per spelare.
 • Vardagar – golf-ID måste anges, max två (2) tider per bokning. Bokningsavgift 50 kr per spelare.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast 1 timme innan bokad starttid. Då finns det fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden och hinna ta sig ut till klubben.

 • En spelare som avbokar senare än 1 timme innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 200 kr för medlem eller full greenfee för gästspelare.
 • Avgift för byte av golf-ID vid spelstart om man överträder antal bokningar – 200 kr. Debiteras ersättande spelare.

Vid upprepat missbruk av annans golf-ID debiteras en avgift alternativt har klubben möjlighet att stänga av för spel i upp till max 14 dagar.

No show 

En spelare som uteblir och inte avbokat sin starttid ådrar sig en ”No Show” vilket resulterar i följande:

 • Vid första förseelsen utdelas en skriftlig varning.
 • Vid andra förseelsen debiteras en ”no show”-avgift på 200 kr för medlem eller full greenfee för gästspelare. Spelaren mister sin möjlighet att boka starttider tills betalning av ”no show” avgiften har skett.