Tävlingsvillkor 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3. Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling och tävlingsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling sker via Min Golf bokningssystem om inte annat anges i tävlingsbestämmelserna.

  • Anmälningstiden börjar en månad innan tävlingsdagen och slutar kl. 23.59 tre dagar innan tävlingen om inte annat angivits.
  • Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.
  • Startlistan publiceras på Min Golf senast kl. 12.00 dagen före tävling. Efteranmälan till tävling tas endast emot efter godkännande av tävlingsledaren.

Observera att det alltid är spelarens ansvar att kontrollera att anmälan blivit registrerad i Min Golf. Tävlingsledning, tävlingsfunktionärer eller klubbens personal kan inte hållas ansvariga för anmälan som ej registrerats!

Avanmälan

Avanmälan skall ske via Min Golf bokningssystem före anmälningstidens utgång. I undantagsfall kan avanmälan göras till tävlingsledaren eller kansliet. Om avanmälan sker mellan lottning och utsatt starttid, skall spelaren betala startavgiften om ej sjukdom kan styrkas. Startavgift vid uteblivande regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Sker inte detta riskerar spelaren att diskvalificeras i påföljande tävling.

Registrerade ronder i GIT

Enskilda tävlingar kan ha krav på antalet registrerade handicapronder i GIT och det anges då i tävlingsinbjudan.

Handicapklasser

I klubbens tävlingar tillämpas rörlig klassindelning (A-, B- och C-klass) i syfte att ha lika antal deltagare i varje klass. Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in enligt tävlingsledningens val.

Fordon på tävling

SGF:s grundsyn är att golf är en idrott och friskvårdsaktivitet varför användandet av transportmedel som golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande ska regleras. För att få använda fordon i klubbens tävlingar krävs tillstånd. Ingen annan spelare i bollen som saknar tillstånd får åka med i fordonet, däremot får fordonet transportera andra spelares utrustning. Tillståndet, som baseras på läkarintyg och utfärdas av spelarens hemmaklubb, skall vara registrerat i GIT Online och ha en angiven giltighetstid.

Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar spelar (beroende på bana):

  • Herrar från tee 58/tee 56 och damer från tee 47/tee 45.
  • Herrar yngre än 13 år och äldre än 75 får välja att gå från tee 58/tee 56 eller tee 47/tee 45.
  • Damer yngre än 13 år och äldre än 70 får välja att gå från tee 47/tee 45 eller tee 43.
  • På KM spelar herrar från tee 62/tee 60 och damerna från tee 51.
  • Vid vissa tävlingar gäller andra tee, detta framgår då av bestämmelserna för respektive tävling.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål där tävlingsledningen på tävlingsdagen anger vilka hål som skall användas för särspel. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekort 

Som spelare ansvarar du för att bruttoscoren på varje hål är korrekt, och att både du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in (Regel 3.3b). Spelare lämnar in scorekortet max 5 minuter efter återkomst till klubbhuset efter tävlingsronden.

Prisutdelning & Prisbord 

Prisutdelning hålls direkt efter att slutresultatet är klart och det är obligatorisk närvaro för tävlingsdeltagarna tills prisutdelningen är klar. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare i resultatlistan.

Priser som är helt eller delvis sponsrade kan ej bytas mot annat pris. Priser som är inhandlade samt ingår i ordinarie sortimentet i HaningeStrand GK:s shop kan bytas mot likvärdig vara, färg eller storlek om det finns tillgängligt.