Veterankommitténs ledamöter och kontaktpersoner Husby

Ledamöter 2020:

Hans Kumlin, ordförande,  mail: hans.kumlin@me.com , mobil: 070-667 57 30
Åke Ahlberg, sekreterare, mail: ake.ahlberg@gmail.com, mobil 072-250 12 21
Rosemarie Westerlund, kassör, mail: rosawest@hotmail.com , mobil: 070-441 44 54
Kenth Thörngren, Fyrslaget, mail: thorngren.kenth@telia.com , mobil: 070-548 69 07
Krister Alshammar, Fyrslaget, mail: krister.alshammar@gmail.com, mobil:  070-720 00 08
Björn Berg, resor, mail: bjorng.berg@telia.com, mobil: 070-528 25 59

Kontaktpersoner Husby:

Gerd Nyström, mobil: 070-717 60 32
KG Engström, mobil: 070-877 77 50
Pia Karlsson, mobil: 070-342 61 43
Mikel Karlsson, mobil: 070-583 08 09
Ingemar Hedberg, mobil: 070-768 22 54

Valberedning 2020

Anne-Marie Martin, mail: ijam.martin@gmail.com, mobil: 072-961 33 98
Roger Eriksson, mail: rog45.eri@gmail.com, mobil: 070-554 54 99

Veteranernas årsmöte

2019 05 dec: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2018 07 nov: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2017 22 nov: PROTOKOLLV-BERÄTTELSEV-PLAN
2016 23 nov: PROTOKOLL V-BERÄTTELSEV-PLAN


VETERANGOLF | MATCHSPEL | RESOR | KOMMITTÉN | NYHETSBREV