Veterankommittén

HEM | ONSDAGSTOUREN | TORSDAGSTOUREN | MATCHSPEL | RESOR | KOMMITTÉN | NYHETSBREV


Veterankommittén

Hans Kumlin, ordförande, mail: hans.kumlin@me.com , mobil: 070-667 57 30
Åke Ahlberg, sekreterare, mail: ake.ahlberg@gmail.com, mobil 072-250 12 21
Rosemarie Westerlund, kassör, mail: rosemariewesterlund14@gmail.com , mobil: 070-441 44 54
Kenth Thörngren, ledamot, mail: thorngren.kenth@telia.com , mobil: 070-548 69 07
Krister Alshammar, ledamot, mail: krister.alshammar@gmail.com, mobil:  070-720 00 08
Björn Berg, resor, mail: bjorng.berg@telia.com, mobil: 070-528 25 59
Gerd Nyström, Husby, mail: g.nystrom@glocalnet.net, mobil: 070-717 60 32
KG Engström, Husby, mail: kg.engstrom2@gmail.com, mobil: 070-877 77 50
Pia Karlsson, Husby, mail: bekaredo@telia.com, mobil: 070-342 61 43
Mikael Karlsson, Husby, mail: fmickek@gmail.com, mobil: 070-583 08 09
Ingemar Hedberg, Husby, mail: ingemar.hedberg@telia.com, mobil: 070-768 22 54

Valberedning 2020

Anne-Marie Martin, mail: ijam.martin@gmail.com, mobil: 072-961 33 98
Roger Eriksson, mail: rog45.eri@gmail.com, mobil: 070-554 54 99

Veteranernas årsmöte

2019 05 dec: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2018 07 nov: PROTOKOLL | V-BERÄTTELSE | V-PLAN
2017 22 nov: PROTOKOLLV-BERÄTTELSEV-PLAN
2016 23 nov: PROTOKOLL V-BERÄTTELSEV-PLAN